Kvalitetspolicy

Lillesjös egna kockar lagar

mat med inspiration från

världens alla kök.

Smaklig måltid

Lillesjö Foods målsättning är:

 

• Nöjda kunder

• Livsmedelssäkra produkter

• Leveranssäkerhet

• En hög personlig service

 

Detta genom att vi:

 

• följer alla regler och lagar kring vår verksamhet

• skapa förtroende och eftersträvar att tillfredsställa våra kunder och

konsumenters krav och förväntningar på produkter

• vidtar alla åtgärder som är möjliga för att försäkra oss om att våra

produkter inte utgör någon risk för konsumenters hälsa och

välbefinnande

• arbetar med att ständigt förbättra vår verksamhet

 

Allt detta är viktigt då vi har många moment i vår matproduktion som kräver extrem noggrannhet.

Förnyat IP Certifikat fr.o.m. 2017-11-20

 

 

VÅR KVALITETSPOLICY

@ Lillesjö Food AB

Lillesjö Food AB

Håbynvägen 8

458 30 Färgelanda

Kontakt

Telefon: +46 (0)528-53 23 00

E-mail: info@lillesjo.se

Sociala medier