Kvalitetspolicy

Lillesjö Foods målsättning är:


• Nöjda kunder

• Livsmedelssäkra produkter

• Leveranssäkerhet

• En hög personlig service


Detta genom att vi:


• följer alla regler och lagar kring vår verksamhet

• skapa förtroende och eftersträvar att tillfredsställa våra kunder och

   konsumenters krav och förväntningar på produkter

• vidtar alla åtgärder som är möjliga för att försäkra oss om att våra

   produkter inte utgör någon risk för konsumenters hälsa och

   välbefinnande

• arbetar med att ständigt förbättra vår verksamhet


Allt detta är viktigt då vi har många moment i vår matproduktion som kräver extrem noggrannhet.

Vi har out sourcat all produktion till vårt moderbolag under 2019.

Nordic Lunch är vårt moderbolag sedan juni 2018.VÅR KVALITETSPOLICY

@ Lillesjö Food AB

Kontakt

Telefon: +46 (0)528-53 23 00

E-mail: info@lillesjo.se

Sociala medier

Lillesjö Food AB

Museigatan 2

451 50  Uddevalla